सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग , प्रर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री मा प्रकाश रावल ज्यु संग नगरपालिकाको विकास निमार्ण का लागि अावश्यक छलफल