सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।