सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ताको परीक्षाको तालिका संशोधन तथा परीक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।