बेलौरी नगरपालिका क्षेत्र भित्र कालो पोलिथिन ब्याग प्रयोग गर्न निषेध गरिएको सूचना ।