दादुरा रुबेला खोप अभियान २०७७ सम्बन्धी कार्यतालिका