जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कंचनपुरबाट जारी गरिएको आदेश