कानपुर सिमसार क्षेत्रको तत्काल काम सुरु हुन्छ : नगर प्रमुख चौधरी