कबाड संकलन र विक्री गर्ने सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे सूचना ।