आाैषधि जन्य समार्गी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्ववानकाे सुचना ।।