आयुर्वेद औषधालयको बेलौरी नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने : नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरी