१८ महिने होटल मेनेजमेन्ट छात्रवृती सम्बन्धी सुचना ।।