सुपरिवेक्षक र गणक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।