वडा नं ५ मा निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर र रेबिज खोप सम्बन्धि सूचना ।।