रेडियोग्राफर र ल्याब टेक्निसियन सिफारिस सम्बन्धी जरुरी सूचना ।