मेडिकल अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वाताको मिति तोकिएको सम्बन्धी जरुरी सूचना ।