मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामिहरुलाई औषधी उपचार बाफत् खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सुचना।।