नोभल कोरोना भाइरस संवेदनशीलताका लागि बेलाैरी नगरपालिमा भित्र रहेका सबै सामुदायिक तथा सस्थागत विधालयहरुमा बार्षिक परीक्षा मिति २०७६।१२।०५ गते भित्र सम्पन्न गर्न बेलाैरी नगरपालिकाकाे अपिल ।