कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना