२०७८ साल बैशाख सम्ममा बेलौरी नगरपालिकालाई बाल मैत्री स्थानीय शासन युक्त नगर घोषणाको प्रतिबद्धता सहित ३ दिने कार्यक्रम समापन।