सूचना तथा समाचार

बेलाैरी नगरपालिका स्थित सबै आधारभुत तथा माध्यमिक स्तरीय सामुदायिक तथा स‌स्थागत बिद्यालयहरु मा सहभागी भइ दिन हुन अनुराेध छ ।।। सहभागी भइ दिन हुन अनुराेध छ ।।।

सामुदायिक विधालय हरु २०७६ म‌सिर देखि फागुन सम्मकाे चाैमािसक त भ बाफतकाे रकम निकासा बिबरण

कवाड संकलन र बिक्री गर्न सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।।