सामाजिक विकास मन्त्रालय द्धारा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना