वडा सचिबको जिम्मेवारी सहित अधिकार प्रत्यायोजन बारे श्री लेखक राम चौधरी,नर बहादुर बिस्ट,नारायण राना, श्याम कुमार राना