माध्यमिक स्तरीय हाजिरी जबाफ प्रतियाेगीता कार्यकरमा सहभागी भइ दिन हुन ।