बेलाैरी नगरपालिका स्थित सबै आधारभुत तथा माध्यमिक स्तरीय सामुदायिक तथा स‌स्थागत बिद्यालयहरु मा सहभागी भइ दिन हुन अनुराेध छ ।।। सहभागी भइ दिन हुन अनुराेध छ ।।।