बेलाैरि नगरपालिका चाैथाे नगर सभा माननीय खानेपानि मन्त्री विना मगर ज्यु द्वारा उद्धघाटन