प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री छविलाल नेपाली ज्युलाई बेलौरी नगरपालिकामा एक कार्यक्रम बिच नगर प्रमुख बाट स्वागत गरियो ।