निजामती सेवा दिवस-२०७५ काे अवसरमा श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मा बिरामीहरुलाई फलफुल वितरण गरियो ।