स्थानिय योजना तर्जुमा र नागरिक अनुगमन तथा निगरानी बिसयको तालिम