मा‍ खानेपानी मन्त्री विना मगर ज्यु लाइ सम्मान कार्यक्रमको झलक