बेलाैरी नगरपालिका स्थित सबै माध्यमिक स्तरीय सामुदायिक तथा स‌स्थागत बिद्यालयहरु सहभागी भइ दिन हुन ।।।