कवाड संकलन र बिक्री गर्न सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना ।।