सामाजिक विकास कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरको नि:शुल्क लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।