अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको निर्धारण गरिएको अधिकतम मूल्यको सूचना !!!