बेलौरी नगरपालिकाको सुचना केन्द्र स्थापना गर्दै कार्यकारी आधिक्रत श्री अर्जुन सिंह कार्की