साबिक लक्ष्मीपुर गा बि स हाल बेलौरी नगरपालिकामा रहेको बन्दा ताल