सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुको मंसिर देखि फागुन सम्मको चौमासिक तलब निकासा