Error message

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).

बेलौरी नगरपालिका भित्रका सामुदायिक बिधालयहरुमा पि.सि एफ , प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा र निरन्तर विद्यार्थी मुल्यांकनको सबै रकम निकासा