बेलौरी नगरपालिका भित्रका सामुदायिक बिधालयहरुमा पि.सि एफ , प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा र निरन्तर विद्यार्थी मुल्यांकनको सबै रकम निकासा