ईञ्जीनीयर पदको लिखित परिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!