अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धि कार्यक्रम मा अाफनो शुभकामनन मन्तव्य राख्नु हुदै नगर प्रमुख पोतिलाल चोधरी ज्यु ।